براي جوانان

نام خواننده: معين

آلبوم: تولد عشق
آلبوم: پنجره
آلبوم: پرواز

Click to buy

آلبوم: بي بي گل
آهنگ 1
آهنگ 2
آهنگ 3
آهنگ 4
آهنگ 5
آهنگ 6
آهنگ 7
آهنگ 8
آهنگ 9
آهنگ 10
عاشقانه
دعا
گناه
هم قسم
هيچکس مثل تو نبود
ناجي
پنجره
رويا
تو خوبي
ستاره
الهه ناز
بهانه
اما نميشه
اين چه عشقيست
زندگي با تو
آهنگ 1
آهنگ 2
آهنگ 3
آهنگ 4
آهنگ 5
آهنگ 6
آهنگ 7
آهنگ 8

آلبوم: کعبه
آلبوم: صبحت بخير
آلبوم: هوس
آلبوم: هزار و يک شب
کعبه
مست
من باهاتم
وقتي که تو رفتي
دعاي شب
مي پرستم
وقتي سرت روشونمه
صبحت بخير عزيزم
ترمه و اطلس
خودم ميام مي برمت
باورم کن
عاشق تر از من چه کسي
چگونه چگونه
تنهاترين مرد
پا به پاي تو
آهنگ 1
آهنگ 2
آهنگ 3
آهنگ 4
آهنگ 5
آهنگ 6
آهنگ 7
آهنگ 8
آهنگ 1
آهنگ 2

آلبوم: نماز

Click to buy

زندگي
نماز
حيران
ايران
نيرنگ
از در اومد
آلبوم: مسافر
مسافر
ارباب وفا
اگه داشتم تو را
آهنگ محلي
آلبوم: معما

Click to buy

معما
سايه
عشق موندگار
گل ستاره
سوز دل
تاج سر
فردا
بيقرار
آلبوم: لحظه ها

Click to buy

گذشته
لحظه ها
قسم نخور
ياد تو
شبهاي رفتن تو
ظالم
فراموشم نکن
قصر آرزوها

آلبوم: به تو مي انديشم
 
آهنگ 1
آهنگ 2
آهنگ 3
آهنگ 4
آهنگ 5
آهنگ 6
آهنگ 7
آهنگ 8
آلبوم: اصفهان
آهنگ 1
آهنگ 2
آهنگ 3
آلبوم: سفر
سفر
خالق
پريچهر
رسم
ساده
صفاي اشک
دل سوخته
آرزو
کفتر کاکل به سر
شاه دخترون
آلبوم: يکي را دوست مي دارم
يکي را دوست مي دارم
راز
محض رضاي خدا
قسم به عشق
کوچه
طناز
بيا دستم بگير
دل بلا

 
آلبوم: سفر
(هايده و معين)
شانه هايت را
سفر
يارب
پريچهر
روزهاي روشن
خالق
واي به حالش
دل سوخته
آلبوم: گلهاي غربت
(هايده و معين)
آهنگ 1
آهنگ 2
آهنگ 3
آهنگ4
آهنگ 5
آهنگ 6
آلبوم: دلبر
(معين، داريوش و ابي)
آهنگ 1
آهنگ 2
آهنگ 3
آهنگ 4
آهنگ 5
آهنگ 6

نام خواننده: شهياد

 
آلبوم: به ياد تو
آلبوم: به نام تو
آلبوم: براي تو
 
مادر
ماه شب چهارده
بچه محل
آسموني
ايران جونم
مريم
حلقه طلايي
قاصدکها
آواز
آسموني (موسيقي)
به نام تو
بابا بزرگ
نازگل
کي بود کي بود
آسوده
دارم مي ميرم
شازده خانوم
مي خوام برم
خبردار
مسافر
دلبر
من بيشتر
پدر
خونه
پروردگار
وطن
دلم برات تنگ شده
بي بي گل

  نام خواننده: داريوش

آلبوم: بچه هاي
ايران
آلبوم: آهاي مردم دنيا
آلبوم: امان از

Click to buy

آلبوم: آشفته بازار
به تکرار
به بچه هامون چي بگيم
بچه هاي ايران
با شما آيندگانم
بغض
پارسه
با شما آيندگانم (موزيک)
آهاي مردم دنيا
گفتگو با دل
آينه
بي خيالم
نيايش
دل من
سهم من
با من از ايران بگو
دو مسافر
روز مبادا (موزيک)
روز مبادا
تمام من (موزيک)
شايد بايد
تمام من
دو مسافر (موزيک)
امان از
طاقت
آشفته بازار
شب شکن
شمالي
فصلي دوباره
بهار

آلبوم: چشم من
آلبوم: پرنده مهاجر
آلبوم: امروز
آلبوم: به من نگو دوستت دارم
بوي خوب گندم
سپيد و سياه
دستهاي تو
آسمون با من و تو قهر ديگه
چشم من
رهايي
شب اومد
خار

چي ميشه گفت به اين دل ديوونه
تلافي
موزيک
پرنده مهاجر
داد از اين دل
گرگ بيابون
گل زيره
گره کور
سفوط
ولايت
نامه به وطن
نامه به وطن
پند حافظ
ولايت
گره کور
وطن
اي عاشق
نيستي
نجات
مهمان ناخوانده
جنگل
گذشته هاي دور
به من نگو دوستت دارم
ديدار
مرگ شب
مصلوب

آلبوم: زندوني
خسته ام
بهار خاموش
گذر
نفرين به دشمن
کارون
سلام
زندوني
لالايي
صدايم کن
پسرم
علي کنکوري
آلبوم: دوباره مي سازمت وطن
دوباره مي سازمت وطن
حرکت
آذربايجان
ايران نگاه کن
افسانه ها

رازقي

دوباره مي سازمت وطن
(Chorus)

آلبوم: خاموش نميريد
خاموش نميريد
گرگ بيابون
روله
خانه سرخ
با من از ايران بگو
گفتگو با دل
آلبوم: جنگل
پنجره
جنگل
زندوني
وطن
رگ شب
صدايم کن
سرگردان
مصلوب
پسرم
خونه

آلبوم: صحنه 2
گلايه
ياور هميشه مومن
متصل
دستهاي تو
مسبب
دل من
گذشته هاي دور
سال دو هزار
وطن
آلبوم: صحنه 1
بمان مادر
روزگار عمر
متصل
خونه
مرا به خانه ام ببر
شقايق
پريا
آهاي مردم دنيا
نازنين
ترکيبي از آهنگها
زندوني
آلبوم: شقايق
پريا
زندگي يه بازيه
شقايق
گل بارون زده
عروسک
طلايه دار
ياور هميشه مومن
شب خون
حسود
آلبوم: سال دوهزار
سال دو هزار
سقوط
بن بست
شهر غم
داد از اين دل
گلايه
خونه
وطن
تنگ غروب
کس نمي داند
گلايه (موزيک)

آلبوم: گل بيتا 
شام مهتاب
شيرين شيرين
گل بيتا
هم غصه
ياران
سرود آفرينش
تند باد حادثه ها
کهن ديارا
آلبوم: کهن ديارا
کهن ديارا
بمان مادر
در اين بن بست
آلبوم: فرياد زير آب
قلندر
جشن دلتنگي
خورشيد خانم
از تو
اگه چشمات بگن آره
فرياد زير آب
عشق من عاشقم باش
به خود رسيدن
نفرين نامه
برادر جان
آلبوم: صحنه 3
فرياد زير آب
وطن
زندوني
حادثه
شقايق
مرا به خانه ام ببر
اجازه
مردم دنيا
چشم من
حسود
ترکيبي از آهنگها
گريه

آلبوم: هم صدا
هم صدا
خانه سرخ
سال دو هزار
خاموش نميريد
روله
پند حافظ
وطن
گلايه
آلبوم: نيستي
نيستي
تکيه بر باد
آينه
مردم دنيا
سهم من
پند حافظ
گره کور
به خود رسيدن
آلبوم:  نفرين نامه  
بمان مادر
به پا خيزيد
نجات
در اين بن بست
نفرين نامه
خاک خسته
رهگذر عمر
نا رفيق
آلبوم: نديم 
آهنگ 1
آهنگ 2
آهنگ 3
آهنگ 4
آهنگ 5
آهنگ 6
آهنگ 7
آهنگ 8
آهنگ 9
آهنگ10
آهنگ 11
آهنگ 12

آلبوم: سفره سين
(داريوش و هاتف)
بلاي ني
چي بگم
چکامه سفره سين
عصر ما
کودکي ها
ساده
خسته نشو

 

آلبوم: دلبر
(داريوش، ابي و معين)
قصه عشق
کوه يخ
برج
پاييز
رحم کن
گل واژه
سفر
غريبه
جعبه جواهر
منو ببخش
خاکستري
آلبوم: نازنين
 
 
آهنگ 1
آهنگ 2
آهنگ 3
آهنگ 4
آهنگ 5
آهنگ 6
آهنگ 7
آهنگ 8
آهنگ 9
آلبوم: نون و پنير و سبزي
(داريوش و ابي)
خونه
رهگذر عمر
شقايق
پريا
مرا به خانه ام ببر
آهاي مردم دنيا
دل من
بمان مادر
نون و پنير و سبزي

 
آلبوم: مسبب
(داريوش و گوگوش)
آهنگ 1
آهنگ 2
آهنگ 3
آهنگ 4
آهنگ 5
آهنگ 6
آهنگ 7
آهنگ 8
آلبوم: معشوق همينجاست
 
معشوق همينجاست
غلام قمر
صحبت
اينجا کسيست پنهان
هو
وه چه بيرنگ و بي نشان که منم
تو نه چناني که منم
ماييم
از دل سلامت مي کنم
فنا
زهي عشق
وقت آن شد
در اين عشق بميريد
آلبوم: محتاج
(داريوش و ابي)
آهنگ 1
آهنگ 2
آهنگ 3
آهنگ 4
آهنگ 5
آهنگ 6
آهنگ 7
آهنگ 8

  نام خواننده: بيژن مرتضوي

آلبوم: Sweet scent of love
Click to buy
آلبوم: Fire on Ice
(بدون کلام)
Click to buy
آلبوم: Fire on Ice
(با کلام)
آلبوم: آواز خاموش
 
Click to buy
چشمهاي تو
باور نداري
طلوع خورشيد
بستر رويا
بوي خوش عشق
شکايت
سزاوار
ميخونه
مرهم
آهنگ 1
آهنگ 2
آهنگ 3
آهنگ 4
آهنگ 5
آهنگ 6
آهنگ 1
آهنگ 2
آهنگ 3
آهنگ 4
آهنگ 5
آهنگ 6
آهنگ 7
آهنگ 8
آهنگ 1
آهنگ 2
آهنگ 3
آهنگ 4
آهنگ 5
آهنگ 6
آهنگ 7
آهنگ 8
آهنگ 9
آهنگ 10
آهنگ 11
آهنگ 12
آهنگ 13
آهنگ 14

   
آلبوم: بيژن 2
آلبوم: The man  and his music
   
قبله
حماسه
همراز
خزان
مستون
وداع
عشوه
منتظر
نسيم
دنياي من
عاشقي چيه
رقص آتش
رنگ اردو
به من نخند
بهونه نگير
اينطوري نگام نکن
شيراز
مجنون
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۶ساعت 14:7  توسط ابولفضل ومهران  |